Úvodní stránka

Hudební servis.cz

Nabídka služeb

Přehled žánrů

Objednávka - svatby

Kontakt a objednávka

Obrazová a zvuková galerie

Taneční a jazzová hudba

Pop (svatby, večírky)

Rock, bigbeat, funky, soul

Folk, country, bluegrass

Lidová hudba

Klasická hudba

Etnická hudba

Taneční soubory

Tématické pořady

Specifické projekty

Odborné a spolehlivé zajištění servisu dle níže uvedené nabídky se opírá o dlouholeté praktické zkušenosti aktivního profesionálního hudebníka, který spolupracuje s mnoha hudebními tělesy. Volba vhodné produkce pro danou příležitost je důsledně konzultována se zadavatelem a podle dohody je provedena konkrétní cenová nabídka. Jedná se o výběr kvalitní multižánrové produkce východočeského regionu, která je podle potřeby doplňována i z jiných částí ČR nebo ze zahraničí. Ceny jsou smluvní, odvíjejí se od délky trvání a náročnosti produkce, dopravy a technického zabezpečení.


Přehled jednotlivých hudebních složek podle žánrů

Taneční a jazzová hudba

 • Sólový klavír
 • Kytarové duo - kvarteto
 • Klavír, akordeon a zpěv
 • Hudba 20. až 40. let (4 - 12 členné orchestry)
 • Jazzové trio, kvartet, kvintet apod.
 • Dixieland
 • Taneční a muzikálové melodie (klavír, zpěv)
 • Chanson (klavír, zpěv)

Rock, bigbeat, funky, soul

 • 4 - 12 členné skupiny

Folk, country, bluegrass

 • Od písničkářů po 6 členné hudební skupiny

Lidová hudba

 • Akordeon, zpěv
 • Kytara a loutna, zpěv (písně z 1. republiky, pražské, šermířské)
 • Heligonka, zpěv a housle (prostonárodní české lidové písně)
 • Akordeon, zpěv a kytara nebo vozembouch (české lidové písně)
 • Dechové orchestry (14 - 20 hráčů)
 • Cimbálová muzika (4 - 9 účinkujících)
 • Dudy a zpěv

Klasická hudba

 • Španělská kytara
 • Sólový klavír (12 letý virtuoz- laureát celostátní soutěže)
 • Klavír, varhany (a housle, flétna, hoboj, viola, violoncello nebo zpěv)
 • Klavírní duo
 • Kytarové duo, kvarteto
 • Kytara a viola
 • Smyčcové trio, kvarteto, kvinteto
 • Dechové trio (2 klarinety, fagot)
 • Vokální a instrumentální soubory
 • Sbory (dětské, chlapecké, mužské, ženské a smíšené)
 • Orchestry (studentské, smyčcové, komorní a symfonické)
 • Kytarový orchestr (6 - 12 hráčů)
 • Kvartet zobcových fléten
 • Renesanční a barokní hudba (zpěv a loutna)
 • Barokní hudba (cemballo, flétna, hoboj, fagot )
 • Varhany (a housle, flétna, hoboj, viola, violoncello nebo zpěv)
 • Žesťové kvarteto, kvinteto (a varhany)
 • Vokálně-instrumentální díla: mše, oratoria, requiem, kantáty apod. (orchestr, sólisté, sbor, varhany)

Etnická hudba

 • židovská
 • Rómská
 • Arabská
 • Irská a skotská

Taneční soubory

 • Country tance
 • Klasický a moderní balet
 • Standardní a latinsko-americké tance
 • Flamengo
 • Orientální tanečnice
 • Historické tance
 • Moderní výrazové tance
 • Folklórní soubory s hudbou (dětské, dospělé, zahraniční)

Tématické pořady

 • Operetní melodie, Hašlerovy písně, vánoční pořady (3 - 5 účinkujících)
 • Folk, country, bluegraas (od sólo písničkářů po 6 členné skupiny)
 • Gotická, šermířská a renezanční hudba (3 - 6 účinkujících, historické nástroje a kostýmy, možnost šermířské skupiny)
 • Jazzová hudba (3 - 5 účinkujících)
 • Hudba 30. a 40. let (heligonka, klavír, kytara, kontrabas, housle, trubka, klarinet, bicí, zpěv, moderátor)
 • Swingová a taneční hudba (od kvarteta přes studentské orchestry po bigbandy)
 • Cimbálová muzika (4 - 9 účinkujících)
 • Písničkový pořad pro děti

Specifické projekty

 • Ohňostroj s hudbou
 • Šermířské skupiny
 • Fakírká orienální ohňová show
 • Muzikálová, koncertní a divadelní představení se známými osobnostmi